KRITERET E PRANIMIT NGA UNIVERSITETET 2017-2018

Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve për pranimin e studentëve në vitin akademik 2017-2018.

Kliko ne link: https://maturashteterore2016.wordpress.com/kriteret-e-pranimit-nga-universitetet-2017-2018/